Nghiên cứu mới về tác động của COVID-19 đến người

Hình ảnh cho thấy tác động của COVID-19 đến hệ thần kinh của con người. Ảnh: Global Times
Hình ảnh cho thấy tác động của COVID-19 đến hệ thần kinh của con người. Ảnh: Global Times
Hình ảnh cho thấy tác động của COVID-19 đến hệ thần kinh của con người. Ảnh: Global Times
Lên top