Nghiên cứu mới về khả năng lưu giữ ký ức thơ ấu của con người

Nhiều người trong chúng ta có thể nhớ lại các sự kiện từ năm 2,5 tuổi. Ảnh: Đại học Memorial
Nhiều người trong chúng ta có thể nhớ lại các sự kiện từ năm 2,5 tuổi. Ảnh: Đại học Memorial
Nhiều người trong chúng ta có thể nhớ lại các sự kiện từ năm 2,5 tuổi. Ảnh: Đại học Memorial
Lên top