Nghiên cứu mới về bệnh nền có nguy cơ cao nhất khi mắc COVID-19

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lên top