Nghiên cứu mới: Vật nuôi có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19

Thú cưng có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19.Ảnh: AFP
Thú cưng có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19.Ảnh: AFP
Thú cưng có thể trở thành nguồn lây nhiễm COVID-19.Ảnh: AFP
Lên top