Nghiên cứu mới phát hiện triệu chứng COVID-19 kéo dài nhiều tháng

Người thân và bạn bè của một bệnh nhân qua đời tại bệnh viện với các triệu chứng COVID-19 khóc tại nghĩa trang Milagro de Dios ở Managua, Nicaragua. Ảnh: AFP.
Người thân và bạn bè của một bệnh nhân qua đời tại bệnh viện với các triệu chứng COVID-19 khóc tại nghĩa trang Milagro de Dios ở Managua, Nicaragua. Ảnh: AFP.
Người thân và bạn bè của một bệnh nhân qua đời tại bệnh viện với các triệu chứng COVID-19 khóc tại nghĩa trang Milagro de Dios ở Managua, Nicaragua. Ảnh: AFP.
Lên top