Nghiên cứu mới phát hiện khả năng virus SARS-CoV-2 xâm nhập não

Ảnh vi điện tử quét màu của một tế bào (màu xanh lá cây) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu tím) được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: NIAID/AFP
Ảnh vi điện tử quét màu của một tế bào (màu xanh lá cây) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu tím) được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: NIAID/AFP
Ảnh vi điện tử quét màu của một tế bào (màu xanh lá cây) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu tím) được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: NIAID/AFP
Lên top