Nghiên cứu mới phát hiện chìa khóa quan trọng giảm thiểu lây lan SARS-CoV-2

Độ ẩm là chìa khóa quan trọng để giảm thiểu sự lây lan của SARS-CoV-2. Ảnh: NY Post
Độ ẩm là chìa khóa quan trọng để giảm thiểu sự lây lan của SARS-CoV-2. Ảnh: NY Post
Độ ẩm là chìa khóa quan trọng để giảm thiểu sự lây lan của SARS-CoV-2. Ảnh: NY Post
Lên top