Nghiên cứu mới phát hiện bất ngờ thời điểm COVID-19 bắt đầu có mặt ở Mỹ

Bác sĩ chích ngón tay lấy máu để xét nghiệm kháng thể COVID-19. Ảnh: AFP
Bác sĩ chích ngón tay lấy máu để xét nghiệm kháng thể COVID-19. Ảnh: AFP
Bác sĩ chích ngón tay lấy máu để xét nghiệm kháng thể COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top