Nghiên cứu mới làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành sông Dương Tử

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top