Nghiên cứu mới làm sáng tỏ khả năng miễn dịch của người từng mắc COVID-19

Bệnh nhân từng mắc COVID-19 có khả năng miễn dịch từ 5 đến 7 tháng sau khi mắc. Ảnh: AFP
Bệnh nhân từng mắc COVID-19 có khả năng miễn dịch từ 5 đến 7 tháng sau khi mắc. Ảnh: AFP
Bệnh nhân từng mắc COVID-19 có khả năng miễn dịch từ 5 đến 7 tháng sau khi mắc. Ảnh: AFP
Lên top