Nghiên cứu mới làm sáng tỏ khă năng di chuyển của thằn lằn bay

Những con thằn lằn bay là loài động vật biết bay lớn nhất trên bầu trời nhưng chúng lại bay rất vụng về. Ảnh: The Guardian
Những con thằn lằn bay là loài động vật biết bay lớn nhất trên bầu trời nhưng chúng lại bay rất vụng về. Ảnh: The Guardian
Những con thằn lằn bay là loài động vật biết bay lớn nhất trên bầu trời nhưng chúng lại bay rất vụng về. Ảnh: The Guardian
Lên top