Nghiên cứu mới: Đàn ông có râu là để tăng khả năng chịu đòn?

Lên top