Nghiên cứu mới của Mỹ về thời gian tồn tại kéo dài của virus gây COVID-19

Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP
Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP
Khử trùng trên máy bay A380-800. Ảnh: AFP
Lên top