Nghiên cứu mới chứng tỏ Stephen Hawking đã đúng về hố đen

Mô phỏng hai hố đen chuẩn bị hợp nhất. Ảnh: Science Photo
Mô phỏng hai hố đen chuẩn bị hợp nhất. Ảnh: Science Photo
Mô phỏng hai hố đen chuẩn bị hợp nhất. Ảnh: Science Photo
Lên top