Nghiên cứu mới chỉ ra mức độ ngăn chặn COVID-19 của khẩu trang

Nghiên cứu mới chỉ ra khẩu trang có thể giúp bảo vệ con người khỏi COVID-19 nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm. Ảnh: University of Tokyo
Nghiên cứu mới chỉ ra khẩu trang có thể giúp bảo vệ con người khỏi COVID-19 nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm. Ảnh: University of Tokyo
Nghiên cứu mới chỉ ra khẩu trang có thể giúp bảo vệ con người khỏi COVID-19 nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm. Ảnh: University of Tokyo
Lên top