Nghiên cứu mới chỉ ra COVID-19 đã nhanh chóng lây lan toàn cầu từ cuối 2019

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 đã nhanh chóng lan ra toàn cầu từ cuối 2019. Ảnh: AFP
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 đã nhanh chóng lan ra toàn cầu từ cuối 2019. Ảnh: AFP
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 đã nhanh chóng lan ra toàn cầu từ cuối 2019. Ảnh: AFP
Lên top