Nghiên cứu mới chỉ ra 6 kiểu mắc COVID-19 điển hình có triệu chứng riêng

Nghiên cứu mới được đánh giá là đột phá trong điều trị COVID-19. Ảnh: Sky News.
Nghiên cứu mới được đánh giá là đột phá trong điều trị COVID-19. Ảnh: Sky News.
Nghiên cứu mới được đánh giá là đột phá trong điều trị COVID-19. Ảnh: Sky News.
Lên top