Nghiên cứu mới cảnh báo nguy cơ phấn hoa có thể lây lan virus gây COVID-19

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mô phỏng máy tính về cách phấn hoa từ một cây liễu di chuyển trong không khí. Ảnh: Đại học Nicosia
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mô phỏng máy tính về cách phấn hoa từ một cây liễu di chuyển trong không khí. Ảnh: Đại học Nicosia
Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mô phỏng máy tính về cách phấn hoa từ một cây liễu di chuyển trong không khí. Ảnh: Đại học Nicosia
Lên top