Nghiên cứu khoa học chỉ ra nam giới có giọng trầm thường ít chung thủy

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra nam giới có giọng nói trầm thường ít chung thủy. Ảnh: Getty
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra nam giới có giọng nói trầm thường ít chung thủy. Ảnh: Getty
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra nam giới có giọng nói trầm thường ít chung thủy. Ảnh: Getty
Lên top