Nghiên cứu của Trung Quốc đảo lộn hiểu biết về siêu tân tinh sáng nhất

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc thách thức lý thuyết cổ điển về siêu tân tinh Tinh vân Con Cua. Ảnh: NASA
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc thách thức lý thuyết cổ điển về siêu tân tinh Tinh vân Con Cua. Ảnh: NASA
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc thách thức lý thuyết cổ điển về siêu tân tinh Tinh vân Con Cua. Ảnh: NASA
Lên top