Nghiên cứu của Canada-Mỹ: Lợn có thể mắc COVID-19

Nghiên cứu của Canada và Mỹ phát hiện lợn có thể mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Nghiên cứu của Canada và Mỹ phát hiện lợn có thể mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Nghiên cứu của Canada và Mỹ phát hiện lợn có thể mắc COVID-19. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top