Nghiên cứu chỉ ra nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 ở trẻ em so với người lớn

Trẻ em có ít nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 hơn so với người lớn. Ảnh: Daily Mail
Trẻ em có ít nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 hơn so với người lớn. Ảnh: Daily Mail
Trẻ em có ít nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 hơn so với người lớn. Ảnh: Daily Mail
Lên top