Nghiên cứu chế "bia sầu riêng" để cải thiện sức khỏe

Chân dung Calumba, nữ trợ giảng sáng chế đồ uống mới lạ, bia kết hợp với sầu riêng. Ảnh: SCMP
Chân dung Calumba, nữ trợ giảng sáng chế đồ uống mới lạ, bia kết hợp với sầu riêng. Ảnh: SCMP
Chân dung Calumba, nữ trợ giảng sáng chế đồ uống mới lạ, bia kết hợp với sầu riêng. Ảnh: SCMP
Lên top