Nghịch lý thiếu vaccine ở trung tâm sản xuất vaccine thế giới

Vaccine của COVAX đến Madagascar ngày 8.5.2021. Nguồn: AFP
Vaccine của COVAX đến Madagascar ngày 8.5.2021. Nguồn: AFP
Vaccine của COVAX đến Madagascar ngày 8.5.2021. Nguồn: AFP
Lên top