Nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc

Mưa lớn gây lũ lụt ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc, ngày 15.7.2020. Ảnh: AFP
Mưa lớn gây lũ lụt ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc, ngày 15.7.2020. Ảnh: AFP
Mưa lớn gây lũ lụt ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc, ngày 15.7.2020. Ảnh: AFP
Lên top