Nghĩa cử hiến máu của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam trong dịch COVID-19

Nhân viên Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Facebook
Nhân viên Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Facebook
Nhân viên Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Facebook
Lên top