Nghị viện Châu Âu chính thức phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Phiên bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu ngày 12.2. Ảnh chụp màn hình.
Phiên bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu ngày 12.2. Ảnh chụp màn hình.
Phiên bỏ phiếu của Nghị viện Châu Âu ngày 12.2. Ảnh chụp màn hình.
Lên top