Nghi vấn Venezuela lấy vàng dự trữ trả tiền dầu cho Iran

Tàu chở dầu thứ 4 của Iran đã đến Venezuela. Ảnh: AFP
Tàu chở dầu thứ 4 của Iran đã đến Venezuela. Ảnh: AFP
Tàu chở dầu thứ 4 của Iran đã đến Venezuela. Ảnh: AFP
Lên top