Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghị sĩ Ukraina thẳng tay đấm đối thủ chính trị