Nghị sĩ Mỹ: Triều Tiên sẽ hứng đòn quân sự nếu "chơi" ông Donald Trump

Nghị sĩ Lindsay Graham nói Tổng thống Donald Trump muốn kết thúc vấn đề Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ảnh: The Atlantic
Nghị sĩ Lindsay Graham nói Tổng thống Donald Trump muốn kết thúc vấn đề Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ảnh: The Atlantic
Nghị sĩ Lindsay Graham nói Tổng thống Donald Trump muốn kết thúc vấn đề Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ảnh: The Atlantic