Nghị sĩ đối lập Campuchia lĩnh án vì “bóp méo” biên giới với Việt Nam