Nghị sĩ Dân chủ đòi phế truất 126 nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ vụ kiện của Texas

Ông Bill Pascrell (trái) đề nghị Chủ tịch Hạ viện Mỹ phế truất 126 nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ Texas. Ảnh: AFP/Getty/Mail
Ông Bill Pascrell (trái) đề nghị Chủ tịch Hạ viện Mỹ phế truất 126 nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ Texas. Ảnh: AFP/Getty/Mail
Ông Bill Pascrell (trái) đề nghị Chủ tịch Hạ viện Mỹ phế truất 126 nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ Texas. Ảnh: AFP/Getty/Mail
Lên top