Nghị sĩ Cộng hòa rời đảng vì bức xúc với ông Trump

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Paul Mitchell. Ảnh: mitchell.house.gov
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Paul Mitchell. Ảnh: mitchell.house.gov
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Paul Mitchell. Ảnh: mitchell.house.gov
Lên top