Nghị sĩ Cộng hòa nói về cơ hội lật ngược kết quả của ông Trump

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lên tiếng bác bỏ khả năng lật ngược kết quả bầu cử của ông Donald Trump. Ảnh: AFP
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lên tiếng bác bỏ khả năng lật ngược kết quả bầu cử của ông Donald Trump. Ảnh: AFP
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lên tiếng bác bỏ khả năng lật ngược kết quả bầu cử của ông Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top