Nghị sĩ Cộng hòa dự đoán ông Trump thắng vang dội nếu tái tranh cử

Ông Donald Trump và Mitt Romney. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Mitt Romney. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Mitt Romney. Ảnh: AFP
Lên top