Nghị sĩ Anh sợ tên lửa hạt nhân Triều Tiên bắn tới London

Nghị sĩ Anh nói, London nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Express
Nghị sĩ Anh nói, London nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Ảnh: Express