Nghi phạm tham gia bạo loạn Capitol xin tòa án Mỹ cho đi nghỉ ở nước ngoài

Nghi phạm tham gia vụ bạo loạn ở Capitol xin tòa án liên bang cho đi nghỉ ở Mexico 4 ngày. Ảnh: AFP.
Nghi phạm tham gia vụ bạo loạn ở Capitol xin tòa án liên bang cho đi nghỉ ở Mexico 4 ngày. Ảnh: AFP.
Nghi phạm tham gia vụ bạo loạn ở Capitol xin tòa án liên bang cho đi nghỉ ở Mexico 4 ngày. Ảnh: AFP.
Lên top