Nghỉ lễ đầu tháng 5 ở Trung Quốc: Nơi cả triệu du khách, nơi hạn chế tụ tập

Du khách đeo khẩu trang trên lối đi dạo trên bến Thượng Hải, dọc sông Hoàng Phố vào ngày 1.5. Ảnh: AFP
Du khách đeo khẩu trang trên lối đi dạo trên bến Thượng Hải, dọc sông Hoàng Phố vào ngày 1.5. Ảnh: AFP
Du khách đeo khẩu trang trên lối đi dạo trên bến Thượng Hải, dọc sông Hoàng Phố vào ngày 1.5. Ảnh: AFP
Lên top