Nghệ thuật viết chữ lên bầu trời bất ngờ trở lại Anh đúng dịp dịch COVID-19

Dòng chữ "Rửa tay" được chính phủ Australia viết trên bầu trời như biện pháp nhắc nhở người dân trong đại dịch COVID-19. Ảnh: PA
Dòng chữ "Rửa tay" được chính phủ Australia viết trên bầu trời như biện pháp nhắc nhở người dân trong đại dịch COVID-19. Ảnh: PA
Dòng chữ "Rửa tay" được chính phủ Australia viết trên bầu trời như biện pháp nhắc nhở người dân trong đại dịch COVID-19. Ảnh: PA
Lên top