Ngay tuần sau, Nhật Bản sở hữu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút

Hình ảnh bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút, được Nhật Bản sở hữu vào ngay đầu tuần sau. Ảnh: Mainichi
Hình ảnh bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút, được Nhật Bản sở hữu vào ngay đầu tuần sau. Ảnh: Mainichi
Hình ảnh bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút, được Nhật Bản sở hữu vào ngay đầu tuần sau. Ảnh: Mainichi
Lên top