Ngày thứ 2 áp chuẩn mới, số tử vong và nhiễm COVID-19 giảm đột ngột

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Lên top