Ngày ông Công ông Táo: Người dân Trung Quốc thường làm gì?

Thần Bếp là người giám sát tính cách, đạo đức trong mỗi gia đình ở Trung Quốc. Ảnh: Sipaphoto.com
Thần Bếp là người giám sát tính cách, đạo đức trong mỗi gia đình ở Trung Quốc. Ảnh: Sipaphoto.com
Thần Bếp là người giám sát tính cách, đạo đức trong mỗi gia đình ở Trung Quốc. Ảnh: Sipaphoto.com
Lên top