Ngày mai, một tiểu hành tinh bằng tòa nhà Empire State sẽ tiếp cận trái đất

Ngày mai, một tiểu hành tinh sẽ tiếp cận trái đất. Ảnh: NASA
Ngày mai, một tiểu hành tinh sẽ tiếp cận trái đất. Ảnh: NASA
Ngày mai, một tiểu hành tinh sẽ tiếp cận trái đất. Ảnh: NASA
Lên top