Ngày gia đình ASEAN 2021: Đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19

Các đại biểu tham dự Ngày gia đình ASEAN, 8.8.2021. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự Ngày gia đình ASEAN, 8.8.2021. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự Ngày gia đình ASEAN, 8.8.2021. Ảnh: BNG
Lên top