Ngày đầu tiên giải cứu đội bóng Thái Lan "thành công hơn mong đợi"

Người dân vui mừng khi thấy những cậu bé đầu tiên được đưa ra khỏi hang. Ảnh: Getty Images
Người dân vui mừng khi thấy những cậu bé đầu tiên được đưa ra khỏi hang. Ảnh: Getty Images
Người dân vui mừng khi thấy những cậu bé đầu tiên được đưa ra khỏi hang. Ảnh: Getty Images
Lên top