Ngày cuối trước bầu cử Mỹ: 73% cử tri bang Washington đã bỏ phiếu

Một ngày trước ngày Bầu cử Mỹ 2020, 73% cử tri tiểu bang Washington đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: AFP
Một ngày trước ngày Bầu cử Mỹ 2020, 73% cử tri tiểu bang Washington đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: AFP
Một ngày trước ngày Bầu cử Mỹ 2020, 73% cử tri tiểu bang Washington đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: AFP
Lên top