Ngày 29.4, tiểu hành tinh lớn nhất năm nay tiếp cận sát trái đất

Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ đi qua trái đất vào ngày 29.4. Nguồn: Earth Sky
Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ đi qua trái đất vào ngày 29.4. Nguồn: Earth Sky
Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ đi qua trái đất vào ngày 29.4. Nguồn: Earth Sky
Lên top