Ngày 28.2, thêm 4 nước xuất hiện COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng ra nhiều quốc gia ở khắp các châu lục. Ảnh: Reuters
Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng ra nhiều quốc gia ở khắp các châu lục. Ảnh: Reuters
Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh chóng ra nhiều quốc gia ở khắp các châu lục. Ảnh: Reuters
Lên top