Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga-Trung bắt tay đối phó lá chắn tên lửa Mỹ