Nga-Thổ thực hiện phi vụ chung đầu tiên không kích IS ở Syria